Aleksandr Alipkanovich Zhensykbaev (1947-2009)
photo photo